نحوه صحیح حمل پیانو

دستورالعمل حمل پیانو

دستورالعمل حمل پیانو

1- ترالی را مستقر کنید.

استفاده از یک ترالی 4 چرخه میتواند حداقل نصف سنگینی وزن پیانو زا کم کند.

ترالی را در زیر مرکز ثقل پیانو قرار دهید در حدود چند سانتی متر با فاصله از پدال ها (حدودا 5 سانتی متر)

یکی از کمک رسانان در جلو و دیگری باید در پشت پیانو مستقر شوند تا پیانو را روی ترالی ثابت نگه دارند.

کمک رسان چهارم باید در نقش یک راهنما عمل کند و از برخورد پیانو به چهارچوب و یا دیگر اسباب خانه جلوگیری کند. همچنین هنگام خروج پیانو باید در ها را باز نگه دارد.

 

دستورالعمل حمل پیانو

دستورالعمل حمل پیانو

 

2- بهترین جای دست را پیدا کنید.

حمل کنندگان میتوانند قسمت انتهایی گوشه پیانو را بگیرند و زیر صفحه کلید را با اون یکی دست نگه دارند.

به نوعی باید زیر صفحه کلی را با دست چپ و دسته پشت پیانو را با دست راست بگیرند.

و فردی که جلوی پیانو قرار دارد باید درست پشت ترالی و صفحه کلید  قرار بگیرد و اگر در قسمت عقبی پیانو هیچ دسته ای وجود نداشت. باید یک صفحه افقی در وسط بالای قاب باشد که بتوان به جای دسته آنرا گرفت.

اگر در نزدیکی بالای قاب قرار دارد با کف دست به سمت بالا فشار دهید تا بیرون بیاید.(اگر کشویی است)

 

دستورالعمل حمل پیانو

دستورالعمل حمل پیانو

 

3- پیانو را بلند کرده و روی ترالی قرار دهید.

افراد در همان موقعیتی که بودند هر کدام بلند کردن پیانو در حالی که وضعیت بدنی خود را در حالت حرکت اسکوات قرار داده اند شروع کنند.اینکار به شما اجازه میدهد با استفاده از قدرت پاهایتان بتوانید وزن بیشتری را بلند کرده و کمرتان فشاری وارد نشود.

با شمارش 1 2 3 هزمان و هماهنگ یانو را بلند کرده و به آرامی بر روی ترالی قرار دهید. به طوریکه تمام وزن آن  روی ترالی بیفتد

تنها شخصی که بعد از انجام اینکار نباید پیانو را رها کند همان شخصی است در جلوی پیانو ایستاده و از این پس او وظیفه راهنمایی و حفظ پیانو را به عهده دارد.

پشتیبانی و کمک به بقیه در حفظ تعادل پیانو روی ترالی از دیگر وظایف این شخص است.

مراقب باشید برای حمایت از وزن پیان آنرا هرگز بر روی تنها یک پای و یا 2 پایه نازک دیگرش قرار ندهید.

انجام اینکار پیامد های بسیار بدی برای شما و پیانو خواهد داشت.

 

4- پیانو را روی ترالی ایمن کنید.

از تسمه  طناب و یا کابل های مخصوص استفاده کنید. و پیانو را محکم به پائین ترالی ببندید.

طناب یا تسمه ها را از زیر ترالی رد کنید و از طرف دیگر از بالای پیانو اینکار رو انجام دهید پیچ تسمه را بچرخانید و یا گره طناب را در عقب پیانو قرار دهید.

توجه داشته باشید فشار و کشش کافی باید وجود داشته باشد تا وقتی که پیانو را بلند میکنید ترالی چسبیده به پیانو همراه آن بلند شود.

 

دستورالعمل حمل پیانو

دستورالعمل حمل پیانو

 

5- پیانو را به خروجی هدایت کنید.

حمل کنندگان در هر قسمتی که قرار دارند باید به صورت کاملا آرام و کنترل شده نیرو وارد کنند. تا زمانی که از محیط بسته خانه خارج شویم.

توجه داشته باشید باید پیانو را در برابر هرگونه ضربه و دست اندازی ثابت نگه دارید.

فردی که در جلوی پیانو قرار دارد علاوه بر حمل باید نقش راهنمای راه را بر عهده بگیرد.

 

6- پاشنه ها رد کنید.

در مواجهه با هر پاشنه ای کمی سر پیانو را بلند کنید و انتهای عقب آن را به پائین کشیهده و به جلوو هل دهید. تا جفت اول چرخ های ترالی بدون اینکه ضربه ای ببیند عبور کند.

سپس فردی که در طرف دیگر قرار دارد باید مقداری قسمت خود را بلند کند.و در همان حال شخصی که در انتها قرار دارد به آرایم سعی در رد کردن جفت دوم چرخ ها میکند.

 

7- راهنمای پائین آمدن از پله ها

اگر از یک سح شیبدار استفاده میکنید گام هایتان را به صورت جلو عقب بردارید.

موقعیت قرار گیری افراد به اینصورت است که یکی در پشت و دو نفر در جلوی پیانو قرار میگیرند.

وقتی که پیانو از سطح شیبدار پائین میرود دو نفری که در جلوی پیانو هستند باید بتوانند به خوبی وزن پیانو را کنترل کنند. و شخصی که در پشت پیانو قرار دارد باید از سقوط پیانو بر روی آن دو نفر جلوگیری کند.

 

به آرامی روی سطح شیبدار حرکت کنید و گام های کوچک بردارید و پاهایتان را به پائین فشار دهید. و پیانئ را به آرامی بکشید.

اگر پیانو را با سطح شیبدار مستقیم به سمت کامیون میبرید حتما یک نفر را داشته باشید تا پیاده رو را خلوت کند.

 

8- پیانو را به داخل کامیون ببرید.

2 نفر قوی تر در پشن پیانو قرار بگیرند یکی در انتهای مسیر و دیگری رد پشت پیانو و در کنار سطح شیبدار

افرادی که در پشت پیانو هستند آن را به سمت بالا هل میدهند و اونی که داخل کامیون مستقر شده است میکشد پیانو را.

و شخصی که در کنار سطح شیبدار قرار دارد همزمان حواسش هست که پیانو رو سطح شیبدار نچرخد و یا وایگون نشود.

 

9- پیانو را در کامیون ثابت نگه دارید.

پیانو و ترالی را به واسطه تسمه به یکه از دیوار های داخل کامیون ببندید.

اگر کامیون دارای میله های فلزی در پشت میباشد توصیه میشود مانند کمربند تسمه ها را دور پیانو به آن ببندید تا مانع از حرکت آن شود.

به خاطر داشته باشید باید پیانو را طوری ثابت کنید که در طول مسیر بیشتر از 1  اینچ از جایش تکون نخورد چون میتواند باعث خرابی پیانو شود.

بعد از اینکه به مقصد رسیدید با همان دقتی که پیانو را از سطح شیبدار بالا آوردید و به همان صورت که در قبل توضیح دادیم از سطح شیبدار به پائین هدایت کنید. و اگر لازم است پیانو را به طبقات بالایی ببرید از دستورالعمل پیروی کنید و صبر و حوصله بیشتری نسبت به یک جا به جایی ساده به خرج دهید.

 

برای اطلاع کامل از خدمات ایزی پک با ما تماس بگیرید . ۲۰۰-۲۲۷۳۰۱۰۰