بهترین کارتن اسباب کشی بود که خریدم واقعا حلالتون باشه! به همه خرید این کارتن بسته بندی رو پیشنهاد میکنم.