کارتن های خوبی بودند البته من زیاد وسیله نداشتم برای اثاث کشی ولی همین تعداد کمو ساپرت کرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!